Přihlašte se pro vkládání článků, fotogalerií a vstup do diskuse.
Log in

Následná péče

Pooperačně je dosažené postavení fixováno v sádře, a to většinou po dobu dalších 6 týdnů (12 týdnů po artrodéze). V průběhu celého růstového období je důležité intenzivní a pravidelné cvičení, zejména „stretching“ Achillovy šlachy a lýtkového svalstva. Je doporučována obuv s pevným vedením paty. 

V současné době celkem vyhovují některé druhy sériově vyráběné tzv. zdravotní obuvi (s částečnou úhradou pojišťovnou, vázanou na schválení revizním lékařem).

Klasickou individuálně zhotovenou ortopedickou botu by dnes mělo potřebovat jen minimum pacientů s PEC. Takto deformovaná noha by se měla znovu operovat. Samozřejmostí je důsledná aplikace DB-dlah, dle doporučení ošetřujícího lékaře. Pokud dojde k recidivě, je nutná reoperace.
Do tří let se operuje ještě na měkkých tkáních (subtalární uvolnění), po třetím roce věku je potřeba připojit i výkony na kostech. Jedná se zejména o zkrácení laterálního pilíře nohy (enukleace os cuboideum, dézu kalkaneo-kuboidního kloubu), případně lze provést korekční osteotomii patní kosti nebo metatarzů.

Při řešení recidivy po dosažení kostní zralosti lze uvažovat i o artrodéze sub talo.
Je evidentní, že čím rozsáhlejší výkon je nutný k dosažení přijatelného postavení nohy, tím více je obvykle nutno obětovat z její pohyblivosti, což může mít negativní vliv na celkový funkční výsledek.