Přihlašte se pro vkládání článků, fotogalerií a vstup do diskuse.
Log in

Rehabilitace

Rehabilitace je velice důležitou a nedílnou součástí celé léčby. Je nezbytné dodržovat doporučené postupy cvičení, jež určí lékař, pravidelně s dítětem cvičit a motivovat jej k dalším a dalším pokrokům. Jinými slovy, operace sama o sobě vadu zcela nevyléčí, pomocí operativního výkonu dosáhneme požadovaného postavení a tvaru nohy, ale důsledná rehabilitace nám pomůže navrátit končetině její funkčnost, která je velice důležitá pro další vývoj a život dítěte, a to nejen po stránce fyzické, ale i psychické.