Přihlašte se pro vkládání článků, fotogalerií a vstup do diskuse.
Log in

Autoři

 

Monika Urbanová -  autorka myšlenky podpořit co nejvíce povědomí o léčbě PEC

Kateřina Kučerová - autorka odborných textů. Kateřina shromáždila a sestavila odborné informace do čtivější podoby

Mudr. Monika Frydrychová - odborná konzultace. Paní doktorka shlédla laskavým okem odborný text

Stanislava Bašatová - administrátor webu

 

Zdroj:
MUDr. Jiří Chomiak – Pes equinovarus congenitus /02
MUDr. Jiří Janata – Noha z pohledu ortopeda 11/04
MUDr. Petr Kamínek, MUDr. Jiří Gallo, doc. MUDr. Rudolf Ditmar, CSc. - Klinický obraz, diagnostika, terapie /03
Pandora.idnes.cz – konference Pes equinovarus
Sweb.cz – Chirurgie vrozených vad