Přihlašte se pro vkládání článků, fotogalerií a vstup do diskuse.
Log in

Slovníček pojmůVarosita
atis, f. (l. varus vyklenutý) varosita, vychýlení osy dvou sousedních částí nebo celé kosti nebo některé její části tak, že distální část směřuje dovnitř.

Addukce přitažení, vbočení dovnitř

Epifýza koncová část kosti, nese na svém povrchu kloubní plochu potaženou hyalinní chrupavkou, zbývající povrch je kryt perichondriem periostem .  

Hypotrofie nedostatečná výživa; omezení růstu orgánu nebo tkáně

Osifikace kostnatění

Arthrogryposa at. termín používaný pro mnohočetné kongenitální svalové kontraktury. Tento příznak doprovází řadu neurologických onemocnění např. primární myopatie, virové myostitidy, infantilní spinální svalové atrofie aj.

Achillova šlacha šlacha trojhlavého svalu lýtkového, která se upíná na kost patní.

Recidiva z lat. recidivus, opakující se

Korekce oprava, náprava, zlepšení

Polygenní vada polygenní dědičnost – způsob dědičnosti znaku (choroby), který není podmíněn jediným genem, nýbrž několika geny, z nichž každý má jen částečný účinek na vyjádření daného znaku. Uplatňuje se např. v dědičnosti tělesné výšky i některých chorob (cukrovky 2. typu). U takto přenášených znaků či chorob mají při jejich vyjádření značnou roli i zevní faktory (zde např. způsob výživy apod.).

Neinvazivní nepronikající (dovnitř organismu).

Echogenita odrazivost, schopnost tkání v přiměřené, zvýšené či snížené míře odrážet ultrazvukové vlny

Derotace výkon zahrnující odstranění předchozí rotace, a to zejm. patologické.

Subtalární pod kostí hlezenní (talus). Srov. articulatio subtalaris

Osteotomie chirurgický řez kosti

Dysbalance nerovnováha