Přihlašte se pro vkládání článků, fotogalerií a vstup do diskuse.
Log in

Často kladené otázky

Vyberte si jeden z okruhů otázek:

Druhy a vznik PEC
Jak lékaři poznají, jestli to vůbec lze, zda jde o pes eqinovarus vrozený nebo polohový, když vadu odhalí až po porodu?

Poznat to po porodu lze při vyšetření. Polohový PEC (tak zkracujeme Pes Equinovarus Congenitus) lze poměrně dobře korigovat manipulací, není většinou příliš zkrácena ani Achillova šlacha a vystačíme se cvičením - stretching. Rigidní typ je opravdu tuhá, špatně tvarovatelná noha, která potřebuje sádrovat, je zkrácena významně Achillovka, je stočená patička dovnitř... těch dalších příznaků, Vám - maminkám na první pohled ne úplně zřejmých, je ještě několik. Zkrátka poznat se to dá. Ze všeho nejhorší ale je, když je PEC součástí nějaké neurologické vady (dětská mozková obrna nejčastěji) nebo při vadném vývoji svalů (artrogrypoza). Léčení je potom opravdu svízelné, dost často se vada vrací a bývají nutné poměrně velké operace.

Back to top
Při poslední návštěvě u dr. nám bylo řečeno, že máme jiný druh PEC, bohužel mi ten název vypadl. Mohla bych se zeptat jaké jiné druhy ještě jsou a kde o nich zjstit více informací?

Všeobecně se PEC rozděluje na rigidní a flexibilní (reponibilní) typ. Ty rigidní mohou mít i příčinu neurogenní, což je asi nejhorší varianta, doufám, že se vás to netýká. Nevím o jiném dělení, tak snad jste svoji odpověď našla.

Back to top
Kdy se dá s větší jistotou říci, že eq. jsou polohové či rigidní? My to dodnes nevíme...

Odpovědi nemůžete najít proto, že jednoznačně nejsou. Gen pro equinovarus není. Bohužel genom je velmi složitá věc, jsou nemoci, které mají svůj gen (hemofilie, cystická fibroza, svalové dystrofie, některá onkologická onemocnění...), ale většina nemocí a vad je bohužel bez vlastního genu. Máme asi 30.000 genů a genom je rozkodován, ještě se ale přesně neví, k čemu to všechno je. V každou chvíli našeho života je aktivní jen určitý počet genů, nefungují celý život všechny, co máme. Vytváří se různé kombinace těch zapnutých genů, které umí nastartovat patřičné mechanismy. Mnoho stavů vznikne tím, že se třeba v danou chvíli zapne špatná skupina genů nebo se některý gen v dané skupině nezapne... to znamená, že princip všeho je pravděpodobně v regulaci spouštění jednotlivých genů. Pokud by equinovarus měl svůj gen, tak by riziko dědičnosti bylo minim. 25% v případě, že by to byl gen recesivní, to znamená musela by se u dítěte sejít jeho kopie od matky i od otce, aby se tento gen projevil.

Polohová vada PEC by neměla mít vadně založený talus (kost hlezennou). Je způsobena polohou v děloze (třeba i z důvodu velkého plodu nebo mu může vadit placenta,...) a tudíž anatomicky je noha založena dobře. U těch rigidních se předpokládá mj. vadný vývoj talu, např. dočasnou poruchou cévního zásobení během vývoje. Myslím si ale, že se to od sebe dá odlišit až po reakci na léčení. V době narození jsou kosti v noze chrupavčité, takže není ani jednoduchý způsob, jak by to šlo zjistit (MRI by byla možnost, ale vyžadovalo by to narkózu, což není asi u novorozenců zcela vhodné).

Back to top
Četla jsem o riziku chřipky v raném těhotenství - k čemu dojde v zárodku, pokud skutečně virus chřipky embryo napadl

Přiznám se, že nevím, co se stane s embryem, pokud do něj pronikne virus chřipky, ale zkusím to zjistit.

Back to top
Vím, že genom je soubor informací v jádře buňky, které pak to či ono ovlivňují. Myslela jsem, že když je rozpoznaný gen pro hnědé oči, krátký krk a dlouhé nohy atd., tak mají vědci rozkódované geny nemocí a to i pro pes equinovarus.

 Ke genetice - je to složitá věc, když si uvědomíte, kolik máme v těle různých specializovaných buněk a některé mohou mít i několik funkcí a ovlivňovat svými metabolickými pochody jiné buňky, tak si uvědomíte, že 30.000 genů je dost málo. Klíčové je tedy různé časování činnosti jednotlivých genů, jak jsem psala už minule. Je to na dlouhé a složité vysvětlování, pro shrnutí: gen pro equinovarus prostě není a ani to není otázka času, že by se našel. Tato vada prostě není spojena s poruchou konkrétního genu. Něco jiného je to v případě karcinomu prsu v rodině vašeho manžela, skutečně existuje varianta dědičná, u které je známa konkrétní porucha genu pro estrogenový receptor (tuším, že to tak je, ale nejsem onkolog) a to jde potom odhalit při vyšetření DNA z periferní krve. V krvi máme bílé krvinky, které mají jádro a tedy i DNA, proto se takové vyšetření dá celkem jednoduše udělat. Bohužel, to není případ PEC. K dotazu rigidní versus polohový: není jednoznačné, že když se na vadu přijde již v raném těhotenství, tak že jde o vadu rigidní. I v začátku těhotenství může mít mimino problémy s prostorem a tvar nohy je prostě jen obrazem aktuálního stavu. Nabízí se samozřejmě myšlenka, že to souvisí s vadným založením kostí během vývoje, ale to nelze zjistit, jedině snad MRI, která by zobrazila i chrupavčité kosti miminka v břiše matky. Ale myslím, že takové vyšetření v těhotenství by maminky podstupovat nechtěly a navíc se neví, zda by to mohlo mít případné následky. Jak už napovídá klasifikace vady na polohový a rigidní, je to spíše subjektivní hodnocení možnosti nohu korigovat a odpovědi na léčbu. 

Back to top
Pokud synovi byly eq. diagnostikovány ultrazvukem v 16. týdnu těhotenství - dá se říci, že jsou rigidního typu - když vada byla tak brzy rozpoznaná? Připomínám, že synovi je 2,5 roku, měl zákrok na AŠ ve 14m. - a od té doby nic, chodí v pořádku.

Pokud je váš syn již 2,5 letý a je v pořádku, tak si myslím, že se u vás jednalo o polohový typ, který má všeobecně větší úspěch při léčení, než vada rigidní, která se často vrací už kolem 1. roku věku dítěte. Zkrátka fakt, že se na vadu přijde už při UZ na vývojové vady v 16. týdnu, neznamená nutně, že se jedná o vadu rigidní. Tak nevím, jestli jsem vás uspokojila. V medicíně je na velmi málo věcí stručná a přesná odpověď, nic není absolutní.

Back to top
Jestli PEC rozpoznaný již kolem 17. týdne těhotenství automaticky znamená rigidní vadu (tipla bych si, že ano), nebo jestli v již tak raném těhotenství může vzniknout polohová vada.

Není to pravidlo, že časné zjištění PEC znamená rigidní vadu. Posouzení, zda jde o rigidní nebo polohový typ se většinou vyvíjí podle reakce na léčbu.

Back to top
Můj chlapeček - oboustranné PE. Ve 3. týdnu těhotenství jsem 4 dny brala Norethisteron, celkem 9 tablet, ve 4. týdnu čípky Klion-D100 asi 5 dní po 2 tabletách. PEC nám zjistili v 18. týdnu. Myslíte si, že vada byla jimi způsobena?

Norethisteron je hormonální lék, který obsahuje progestin a zastavuje dozrávání pohlavních buněk, tedy vajíček. Není znám jeho teratogenní účinek (vliv na vady), spíš je v těhotenství nebezpečný tím, že může způsobit potrat. To se Vám naštěstí nestalo, takže klid, PEC není výsledkem léku. Čípky Klion jsou úplně bez problémů, navíc je to lokálně působící lék, bez celkových účinků a nejsou známy ani nežádoucí účinky. Běžně se v těhotenství může použít, je-li třeba.

Back to top
Čím vada přesně vzniká? Pomůže cvičení?

Čím vada přesně vzniká se neví. Uvažuje se o primární poruše zárodečného mezenchymu (jedné ze zárodečných tkání embrya, ze které se vyvíjí vazivo). Nejstarší úvahy jsou o mechanických příčinách, jak už jsem zmínila v odpovědích před Vámi, tak si Vás dovolím odkázat na diskusi, snad svoji odpověď najdete :-)

Stran protahování a cvičení: Vtáčení nožek je asi nejčastější forma recidivy vady a je na ošetřujícím lékaři, aby posoudil, zda je to vada napravitelná (dynamická, lze ji pasivně korigovat) nebo vada tuhá a musí se operovat. Operace se většinou dělá u dětí starších než 3 roky, kolem 5. roku je to běžné. Cvičení má v každém případě smysl – udržuje tkáně elastické a vláčné a usnadňuje i při operacích korekci nožky.

Back to top
Co vše tedy může působit pro rigidní eq. - jakou roli v tom hraje zmiňovaná chřipka - často se o tom mluví . prostě jaké možné faktory se musí sejít pro rigidní equinovarus - a jak to, že tolik příbuzných v 1.větvi vadu dědí.

Jaké příčiny se musí sejít Vám nejsem schopna odpovědět - nejde to, neví se to, kdyby to bylo známo, určitě by byla možná nějaká prevence. Všeobecně v multifaktoriální dědičnosti může hrát roli virové onemocnění (tedy i chřipka). Může odstartovat sérii mechanismů, které ovlivní normální vývoj skeletu, jak jste správně uvedla mezi 4.-9. týdnem vývoje. Ale jsou to natolik nespecifické impulsy, že nejde zevšeobecnit, že po virovém onemocnění matky v těhotenství vznikne PEC. Bohužel to mohou být i mnohem horší vady (nevyvinutí některé z části končetin nebo celé končetiny...) Navíc PEC může vzniknout i u dětí těch maminek, které chřipku neměly a nejsou si vědomy žádného onemocnění během těhotenství. Stejně tak může být i chyba u maminky - v některém ze systémů, které v těle zneškodňují běžné škodliviny, se kterými běžně žijeme, ale zrovna v té zranitelné době prvních týdnů gravidity to selže a škodlivá látka jakékoli povahy (včetně virů) poškodí vývoj plodu. Je to opravdu velmi složité a asi ještě několik let potrvá, než v tom genetici a molekulární biologové udělají trochu jasno.

Back to top
V odborných publikacích se píše o častějším zastoupení PEC u druhorozeného dítěte. Může být jako první dítě bráno těhotenství, které skončilo potratem?. Náš syn je z těhu 2. Takže by byl on ten druhorozený?

Nevím, jestli se to dá počítat na první, druhý , třetí.... pro sourozence je riziko PEC cca 3%. Pro děti, kde se v rodině PEC nevyskytuje vychází riziko z incidence vady (1:350-750 živě narozených dětí), takže cca 0,001%-0,002%. Spíš si myslím, že informace o vyšším výskytu PEC se týká všeobecně všech dalších dětí.

Back to top
Ohledně častějšího výskytu PEC u druhorozených dětí - myslela jste to, že první dítě nemusí mít PEC, druhé ano a další už pak zase ne? Docela by mě zajímal zdroj této informace, pokud můžu poprosit, tak mi to napište.

Myslela jsem to tak, že výskyt eq. vady u druhorozeného dítěte je dle odborných info častější než u prvorozeného - jak je to s dalšími dětmi jsem se už nedočetla... nebylo to myšleno tak, že první nemá, druhý ano, třetí nemá, čtvrté ano - to ne...

Bohužel jako naschvál nemůžu vypátrat onu info, kde to psali - myslela jsem, že jsem to četla ve studii doc. Mudr. Chomiaka, ale tam né - a to byste jako kolegyně věděla. Vím, že se tam píše o větším výskytu vady u chlapců a také že mají častěji oboustranný eq. a jiná procentuální čísla - ale ta mnou sdělená info k otázce tam není - takže budu pátrat dále.

Back to top
PEC v rodině, dědičnost
Plánujeme miminko, přítel má oboustranný PEC, byl s tím na operaci. Jaká je pravděpodobnost, že naše dítě tuto jeho nemoc podědí? Přítel to prý kdysi konzultoval a prý z otce na dítě se tato nemoc nepřenáší. pouze žena je nositelkou.

Pro vaše potenciální dítě je riziko vzniku PEC 3%, jako pro příbuzného 1. stupně. PEC není vada vázaná na pohlaví, jako třeba hemofilie. Dědičnost je tzv. polygenní, musí se sejít více "náhodných" okolností. Je tedy jedno, jestli je nositelem vady matka nebo otec, riziko je stejné. Další roli ale může hrát anomálie dělohy matky, o které se nemusí dopředu vědět. Zkuste si prosím probrat moje odpovědi v archívu, na toto téma jsme hodně diskutovali.

Back to top
Manzel ma oboustranny PEC, nase dcerka to zdedila na jedne nozce a on si to dává za vinu. Z odpovedi vyplynulo, ze nemusi jit o dedicnost, ale tez treba vadu delohy, apod. Kde se dozvedet podle ceho se relevantne rozhodnout, zda mít další děti?

Vaše rozhodování je těžké, ale zůstane bohužel zase jen na Vás. Čísla už jsme probírali, statistika je jasná. Co se týká případné anomálie dělohy, je potřeba se ptát gynekologa, zda má vliv na prostor pro dítě. Ptejte se také, zda při Vašem prvním těhotenství jste měla málo plodové vody, tzvl oligohydramnion. Všeobecné riziko vzniku PEC je pro celou populaci stejné. Myslím, že je velmi nešťastné, že si manžel bere tuto vadu osobně. Je pravda, že přítomnost vady v rodině riziko zvětšuje, ale na druhou stranu, jsou rodiče zdraví, kteří mají dítě s PEC a oboustranně a těžkým. Kdo za to u nich může? Je to spíš otázka filozofická a velmi osobní, zda mít či nemít další dítě. Já osobně si myslím, že PEC je vada, se kterou se dá něco dělat, dá se léčit, a i když se některé nožky léčbě brání, jejich nositelé nějak výrazně ve společnosti handicapováni nejsou. Umím si představit mnohem horší vady, kvůli kterým bych se rozhodovala, zda počít další dítě. Máme i pacienty-děti, kteří mají naprosto zdravé sourozence bez PEC a není jich málo.

Back to top
Manzel ma oboustranne PEC, nase dcerka zdedila PEC na jedne nozce. Je mozne ze to manzelovo zpusobila mala chripka v pocatku tehotenstvi tchyne? Oddolnost manzelovy vady vuci leceni spis ukazuje na to, ze vada byla rigidni.

Za PEC není zodpovědný jediný gen. Vada je dědičná polygenně, to znamená, že se musí sejít více faktorů, které vznik způsobí. Ví se ze zkušeností, že riziko výskytu pro příbuzné 1. stupně (tedy rodiče-děti, sourozenec-sourozenec) je zhruba 3%. Pokud oba rodiče mají PEC, pak riziko pro dítě je cca 10-15%. Nedostatek prostoru v děloze je opravdu faktor, který hraje roli. Jednou z prokázaných příčin vzniku PEC je málo plodové vody v těhotenství (tzv. oligohydramnion), proto se i maminek ptáme na okamžitý váhový úbytek po porodu a max. hmotnost dosaženou v těhtenství. Může jít ale i o jiné příčiny - vrozené malformace dělohy, myomy, ...

Back to top
Mám chlapečka s oboustraným PEC, pry jde o vadu dědičnou, ale u nás v rodině nikdo PEC nemá. Z jakého důvodu tato vada vzniká? Jaká je pravděpodobnost, že druhé dítě bude bez této vady?

I když se žádná vada v rodině nevyskytuje, existuje bohužel "všeobecné riziko" toho, že se sejdou náhodně okolnosti, které vznik vady podpoří. Pokud Vaše těhotenství bylo v pořádku, neměla jste málo plodové vody (což se může zopakovat i v dalším těhotenství a z mechanických důvodů se vada může znovu vyvinout), je pro další dítě riziko vady 3%, tedy v 97% ji mít nebude.

Back to top
Operace
Vadí, když dcera po operaci (jedné nohy) odmítá berličky a víceméně jí jen nosím.

 

Je logické, že když se dcerka postaví a nahrne se do nožky krev, tak v ní roste tlak a víc bolí, to jí můžete věřit. Takže chápu, že se chce spíš nosit, než chodit o berlích. Na druhou stranu chůze o berlích nemůže uškodit, ten tlak, který je na začátku nepříjemný po chvíli povolí. Na dcerku netlačte, tělo si řekne.

 

Back to top
Proc nelze doprovodit dite (2 roky) k narkoze a byt u nej, když se z narkozy probira?

 

K otázce přítomnosti u dítěte - nelze to z důvodu přísně aseptických pravidel na operačních sálech a JIP, kde děti tráví čas po probuzení z narkozy. U dětí se snažíme je co nejdříve po probuzení vrátit zpět maminkám, dospělí pacienti tráví na JIP mnohem více času. Když operovali mého syna v 5ti týdnech věku, ani já jako lékařka jsem u něj nemohla být. Je to prostě tak, z hygienických důvodů, zkrátka čím více lidí na sále a JIP, tím vyšší riziko infekce.

 

Back to top
yn má jít brzy na operaci achilovky, ráda bych věděla, jak dlouho budeme muset být v nemocnici a jak dlouho bude pak muset syn mít sádru.

 

Operace Achillovky je drobný výkon, který ukončuje první fázi konzervativního léčení. Operace trvá cca 5 min dohromady na obou nožkách + dalších 20 min. na sádrování. Sádry po operaci zůstávají naloženy 3 týdny, poté se vymění za D-B dlahy (tzv. snowboard). Pobyt v nemocnici je 3 dny: 1. den příjem, 2. den operace, 3. den propuštění, pokud vše včetně narkozy proběhne bez komplikací.

 

Back to top
Mame jit na operaci achylovky na leve nožce, je ted' o 1-1.5cm menši. Muže se změnit rozdil mezi nožkama po zakroku? Muže ta leva trošku vic vyrust?

 

Nožka je zkrácena hlavně kvůli deformitě. Pokud se deformita spraví, tak se upraví i velikost nožky. Někdy ale minimální rozdíl v délce chodidel zůstává, nicméně nevadí v konvenčním obouváním.

 

Back to top
Co je operace s drátkama?

 

Operace s drátkama je nutná v případě, že se patička znovu točí dovnitř (do varozity) a současně se zkracují i další měkké tkáně na vnitřní straně nožky (pod vnitřním kotníkem). V důsledku toho jsou kosti nohy uloženy jinak, než u normální nožky.

 

Back to top
Prekvapuje mě, ze jeste nikdy nebyl proveden zadny rentgen.

 

Rtg se provádí až u větších dětí, před operací, tedy až v 8-10 měs., protože u menších dětí stejně nic moc nenapoví, tak se tím netrapte. Kosti nohy jsou z větší části ještě chrupavčité a na rtg vidíme jen malé ostrůvky kostí zhruba uprostřed celé budoucí kosti. Když se nožka odoperuje, je zde šance, že v dobrém postavení se kosti vyvinou tvarově správně. Kdyby se noha nechala v deformovaném stavu, deformují se i chrupavčité základy kostí, které ve špatném tvaru i zkostnatí a s tím už se dá pramálo co dělat.

 

Back to top
Chtěla jsem se zeptat co znamená Mckay a dorzomed. uvolnění? jak velké jsou to zákroky?

 

McKay je označení operace, která je pro nohu dost zásadním a velkým zásahem. Uvolní se všechna vazivová spojení, která nohu udržují ve špatném postavení, pak se nožka srovná a zafixuje těmi již zmiňovanými drátky

 

Dorzomediální uvolnění je výkon o něco menší rozsahem uvolnění, ale také dost náročný.

 

Back to top
Je Mckay bolestivá operace? A jak dlouhá je hospitalizace?

 

McKay je velký výkon, pro nohu velmi zásadní změna a je asi i bolestivý. Hospitalizace je cca 10 dní po operaci, musí se to hlídat.

 

Back to top
Dceru čekají operace obou přednoží. Je lepší operovat obě najednou nebo každé zvlášť.?

 

Záleží na tom, jaký výkon dceru čeká, zda na šlachách, nebo kostech. Když se operuje na kostech, tak to bývá dost bolestivé. U operace s přenosem šlach by se asi daly vydržet obě nožky současně. Záleží na Vás a dceři, jaká je to bojovnice, jak snášela operaci první,... Vždycky se dá operovat buď postupně, nebo současně, chápu, že je to těžké rohodování (bolest x opakovaná narkoza x jedna narkoza zato delší...) Kdybych se měla rozhodnout já, tak bych se asi řídila tím, co jsem napsala na začátku. Pokud šlachy, tak současně, pokud kostní výkon, pak postupně.

 

Back to top
Máme jít se synem na dorzální uvolnění levé nožky, zajímalo by mě co o obnáší?

 

Dorzální uvolnění je operace asi na 45 min., se sádrou cca na hodinu. Po narkoze anesteziolog dítě musí vzbudit, aby věděl, že je vše v pořádku (to ještě na sále), ale potom spinkají a dáváme je na JIP, kde většinou jsou do úplného probuzení. Ty nejmenší děti, což se týká i vás, dáváme k maminkám co nejdříve, obvykle to trvá tak kolem 2 hod na JIPu, než se dostanou zpět na oddělení. Po dorzálním uvolnění je pobyt asi týdenní, záleží na hojení, ale nebývá delší než 10 dnů. Bolestivé to po operaci asi je, ale děti mají na bezprostřední pooperační období nožku znecitlivěnou po tzv. kaudálním bloku, takže první hodiny po operaci většinou bolesti nemají. Horší je to asi druhý den, ale to zase řešíme čípky proti bolesti.

 

Back to top
Co obnáší subtalární uvolnění a jak přibližně dlouho tato operace trvá?

 

Subtalární uvolnění je totéž co McKay a totéž co peritalární uvolnění. Zkrátka je to velká operace, kdy se uvolní všechna vazivová spojení, která drží nožku ve špatné poloze, noha se poté srovná a v novém postavení zajistí drátky a sádrou. Doba operace je cca 1,5-2 hod., pobyt v nemocnici cca týden, sádra na 6 týdnů po operaci. Pak se sundá sádra a vytáhnou drátky (bez narkozy, je to jako stehy).

 

Back to top
Jsme po operaci - myslíte, že je pro rekonvalescenci nutné absolvovat pobyt někde v léčebně nebo lázních ?

 

Lázně není třeba absolvovat, většinou stačí běžná rehabilitace a hlavně chůze dítěte. S Baumannovými dlahami jsou dobré zkušenosti, používali jsme je před D-B dlahami běžně a je pravda, že kvůli problémům s botičkama u D-B dlah se u některých dětí k ním vracíme. Ale protetici z Metisu slíbili, že zkusí vyřešit problém s patičkou v botech, tak snad se to podaří.

 

Back to top
Proč se u vás v nemocnici provádí operace přednoží kolem 3 let a v Pardubické nemocnici až po 5. roce?

 

Posledních několik let léčíme metodou dle Ponsetiho a sám autor doporučuje operovat zbytkovou deformitu přednoží v tomto věku, tedy okolo 3 let. Myslím ale, že zásadní pro tento typ operace (tedy transpozice šlach) není ani tak věk, jako dynamičnost deformity. To znamená, že nožka je ještě elastická a dá se rukou převést do správného postavení, což imituje výsledek operace. Pokud deformita přednoží je už ve 3 letech, nevidím důvod čekat do 5 let. Naopak bych měla strach, že stav bude poté již statický a nutná i větší operace na kostech.

 

Back to top
Je operace šlach větší zákrok než operace s drátky

 

Transpozice šlach není větší než operace s drátkama. Je to poměrně rychlý a efektní výkon, trvá na 1 nožce kolem 30 min. Pobyt v nemocnici kolem 5 dnů, sádry už jsem asi psala na 6 týdnů. Záleží na dohodě Vás a oš. lékaře, zda bude operovat 1 nebo obě nožky současně. Záleží to na tvaru a stavu nožek po předchozím léčení, obvykle 1 nožka bývá horší než druhá, tak se někdy operuje postupně.

 

Back to top
aká je přesně ta příčina kavozity? Proč se odstraňuje až ve 3 letech, proč se třeba nemůže operace udělat dříve?

 

Kavozita neboli vyklenutí je další z možných zbytkových deformit po léčení PEC, dá se řešit společně s transpozicí šlach výkonem na měkkých tkáních plosky, což operaci prodlouží asi o 10 min. Pokud vadí v pozdějším věku, máme i možnosti kostních operací k řešení vyklenutí a mají velmi pěkné výsledky.

 

Do tří let čekáme na spontánní úpravu nožek. Většina dětí do té doby nosí dlahy a spoléháme na velkou možnost remodelace. Pokud do té doby nezasáhne "příroda", pak musíme my.

 

Back to top
Dle pana docenta nás ve třech letech čeká operace zbytkových vad. Chtěla jsem se zeptat, co tato operace obnáší?

 

evím, jak Vaše nožky aktuálně vypadají, ale věřte určtitě panu docentovi. Zbytkové vady u PEC jsou docela časté i u jen sádrovaných dětí, jedná se větinou o dočasný přenos šlach k úpravě přední části nohy. Pokud ale již není vada tzv. dynamická (nelze dobře v ruce napravit) tak se musí dělat operace na záprstních kůstkách, která řeší i relativní přerůst zevní strany nožky, která brání repozici vady. Já osobně jsem zastáncem šetrného protahování nožky na vnitřní straně, kde jsou vazy velmi tuhé a i masáží lze dosáhnout jejich "změkčení". To stejné s Achillovkou, její protahování nemůže být na škodu. Navíc ve vašem případě po operaci mají svůj podíl v jisté "tuhosti" nožky i jizvy po operaci, ty lze masírovat a zvláčňovat neustále. Já bych proti rehabilitaci nebyla, myslím že se tím dá jen získat, pokud je dobře vedena. Ale je to přesně to, co jsem už psala, někdy čím víc názorů, tím větší zmatek.

 

Back to top
V čem spočívá dorzální, příp. rozšířené dorzální uvolnění?

 

Dorzální uvolnění znamená povolení všech zadních struktur kolem paty a hlezenné kosti (talu): prodlužuje se Achillova šlacha, povoluje se kloubní pouzdro a některé tuhé vazy kolem. Pokud je potřeba rozšířené uvolnění (většinou se to pozná až během operace), tak se pokračuje s uvolňováním směrem k vnitřnímu a zevnímu kotníku. Po povolení všeho potřebného se nožka převede do správného postavení a zafixuje drátky přes patu (u dorzálního uvolnění), případně se dávají drátky i do přednoží (rozšířené uvolnění).

 

Back to top
V jakém věku se dětem provádí Mckay,a dorzomediální uvolnění.

 

McKay i dorzomediální uvolnění se dělají u dětí starších 6měs., ideální věk je ale až kolem 10 měs. Dalším kritériem je taky délka chodidla, měla by být aspoň 8cm.

 

Back to top
Dlahy
Podle čeho určují na protetice rozpětí želízka mezi botičkami u dlah? Co dělat, když se dlaha vyzouvá?

 

Rozpětí mezi botičkami je u dětí určeno šířkou ramen, pokud je potřeba vzdálenost zvětšit, měla byste mít ke dlaze klíč, kterým to lze udělat, pokud byste se do toho nechtěla pustit sama, navštivte ošetřujícího lékaře. S vyzouváním botiček jsou problémy, víme o tom. Bohužel náš trh nenabízí vhodné velikosti botiček, ale dost často je příčinou recidiva vady(návrat deformity). Asi by bylo lepší se ukázat u ortopeda, aby se na dlahy podíval, zhodnotil stav nožek a rozhdl se, co dál.

 

Back to top
Jak se často se nosí dlahy?

 

Originál Ponsetiho protokol dlahování je takový, že první 3 měs. se dlahy mají nosit non-stop. Poté se přikládájí dětem na noční i denní spaní - tedy 16-ti hodinový protokol nošení. A na noční spaní je Ponseti doporučuje do 4 let věku. Pokud dítě dlahy toleruje, nejsou problémy s velikostí a pod., myslím, že není na škodu, když se nosí metodou "čím častěji, tím líp" Ale jak už jsem říkala, je třeba se řídit případ od případu. Chápu, že Vám, maminkám, v tom děláme zmatek.

 

Back to top
Máme problém s dlahou, přestožeji nandaváme několikrát za noc, téměř vždy si ji z jedné nožičky sundá.

 

Co se dlah týče, asi nevyhovují buď velikostí, nebo se vada vrátila natolik, že dlaha už deformovanou nožku znovu neudrží.

 

Back to top
Mám taky problém jak udržet opravenou nožku, aby se nestáčela, když druhá je v sádře. Mám sundat botu z dlahy DB a dávat aspon tu?

 

Samotná bota z dlažky nemá smysl, protože není schopna samostatně udržet zevní rotaci chodidla, kterou potřebujeme. Pokud je noha operovaná a je uděláno subtalární uvolnění, tak je postavená do správného postavení a dlahy již nejsou zásadní pro další vývoj. Noha se bude dále formovat při zatížení, takže nemějte strach, že by se bez dlahy stalo něco zásadního. Operace "udělala" práci za dlahu.

 

Back to top
Chtěla jsem se zeptat na nošení Dennis-Brownovy dlahy v období před operací, je opravdu nutné s dlahou chlapečka "trápit", když stejně operace čeká?

 

Je lepší, když děti nosí dlahy i před operací. Měkké tkáně jsou tak lépe připraveny na nové postavení nožky po operaci. Ty "nepřipravené" nožky by v extrémním přípradě mohly mít problém s hojením kůže. Pokud je to ale problém a dítě i vy jste přes noc unavení, tak to dělejte tak, jak to nejlíp jde (tedy aspoň na to denní spaní a do kočárku). Asi jsem vás moc nepotěšila, ale po operaci se D-B dlahy nosí také jako prevence recidivy.

 

Back to top
Co bude s druhou nožkou, když nebude ničím fixovaná, nestočí se také , když druhá bude po oepraci v sádře?

 

Většinou se to řeší sádrováním té "neoperované" nožky s výměnami asi po týdnu. Ale záleží na nálezu, pokud nožka vypadá téměř normálně, vydrží to 6 týdnů i bez dlahy, pak to zase doženete.

 

Back to top
Měli jsme původně kožené ortézky, teď DB dlahy, malá je nesnáší, můžeme se vrátit ke koženým?

 

Ortézy, resp. dlahy. Pokud mám být upřímná, efekt kožených ortézek, co máte ušité v Brně, je velmi sporný, až bych řekla že malý. Vzhledem k tomu, že chodidlo je potřeba fixovat (jako prevence recidivy) v zevní rotaci vůči bérci, lze toho dosáhnout jen dvěma způsoby: buď dlažka typu snowboard - botičky spojené na tyči, nebo dlaha až nad koleno.

 

Back to top
Není na dlahy už pozdě? (2 roky)

 

S dlahováním není nikdy pozdě, noha se nejrychleji vyvíjí do 4 let věku, takže v tomto období lze začít kdykoliv.

 

Back to top
Bude nutné dávat dlahy i po operaci? Dcerka je zvyklá na kožené ortézky, jiné dlahy nesnáší.

 

K nošení ortéz po operaci: to je zatím hodně předčasné řešit, ale obvykle dáváme dětem ortézky, (DB dlahy), které by měly nosit do 3-4 let věku na noc. Chápu, že pro Eriku je to nezvyk a Vaše stávající kožené ortézky se zdají pohodlnější, ale opravdu nezajistí prevenci recidivy. Uměla bych si představit, že by se dávaly do botiček na chození.Zkuste snowboard prosím nasazovat alespoň na část noci, může to výrazně pomoct.

 

Back to top
V 9měsících nám doktor doporučil nedávat dlahy. Tak by mě zajímalo jestli je opravdu už nemáme mít, jiné maminky dávají dětem botky až do 4let.

 

S dlahování by se opravdu mělo pokračovat do 3 let minimálně, pokud k tomu přerušení neměl dr.Adamec nějaký jiný důvod.

 

Back to top
Psala jste, že význam má DB dlaha nebo plastová dlaha nad koleno. My máme dlahy plastové, pod koleno. Mají tedy význam?

 

Z důvodů, které jsem psala, jsou dlahy pod koleno u prevence recidiv PEC málo efektní. Pouze v případě, že by se jednalo o pouhý lehký zkrat Achillovy šlachy, by je šlo v některých případech použít. Musím podotkout, že se bavíme o dnes ve světě propagované ponsetiho metodě, která doporučuje používání zmíněných DB dlah do 3-4 let věku. V Evropě se ale stále můžete potkat i se staršími metodami konzervativního léčení, které užívaly různé dlahy. Záleží na pracovišti a zkušenostech lékaře s některou z metod.

 

Back to top
Stane se neco pokud parkrat vynecham dlahy? Davame je hodne, ale teď má dcera vysoke horecky, nevedela uz jsem jak ji pomoci, sundavala jsem botky. Nemuzu tim nic pokazit ne?

 

Určitě se nic nestane, jsou situace, kdy to skutečně nejde, ale nemělo by to být pravidlem.

 

Back to top
Co si myslíte vůbec o udržovací léčbě dlahami? Přijde mi, že dlažka moc s nožkou nedělá - kor když je nošená jen přes noc

 

Dlahy - to je složitá věc. Princip dlahování je v tom, že je potřeba udržet nohu v postavení, které jsme dosáhli sádrováním a řekla bych, že je to asi i zásadní věc u léčebné metody podle Ponsetiho, kterou se snažíme nyní v Čechách asi od roku 2005 rozšířit. Je to metoda, která je vyvinuta již od 70. let v USA, ale až dnes pomalu získává své příznivce. Prof. Ponseti tvrdí, že až 90% případů PEC lze řešit kompletně konzervativně - tedy pouze sádrování, případně jen s protětím Achillovky. Od té doby, co metodu děláme, máme ale trochu jiné zkušenosti. Záleží na primární "tuhosti" nožky. Věc se má tak. Záleží na metodě léčení v té které nemocnici. Je pravda, že trend Ponsetiho léčení ještě nepronikl asi ke všem ortopedům a taky ne každý je jeho zastáncem. Před Ponsetiho metodou byla velmi rozšířená německá a rakouská škola manipulace a sádrování, každá metoda je maličko jiná. Všechny ale mají společný začátek - co nejdřívější začátek sádrování po porodu. Pokud se podaří sádrováním dosáhnout příznivého postavení nohy, to znamená, že dítě by bylo schopno došlápnout na podložce na patu a prstu směřují vpřed a nejsou stočeny dovnitř, je potřeba aplikovat dlahy, abychom svoje snažení zúročili. Pokud dlahy neaplikujeme, je velmi pravděpodobné, že se vada v různém stupni vrátí. Kolem 4. roku věku je pravděpodobné, že tvar nohy je již v principu téměř definitivní. Tedy pokud dítě vydrží nosit dlahy do 4 let (u Ponsetiho metody,samozřejmě jen na noc), je to ideální.Další věc je, o jaký typ dlahy se jedná. U dříve používaných metod se používaly dost často takové plastové dlahy, které kopírovaly zhruba tvar sáder - vyskoé korýtko pro nohu až nad koleno, s ohnutím v koleně. U Ponsetiho metody používáme tzv. Dennis-Brownovu dlahu - botičky spojené tyčí, které se dají polohovat. Ale to je asi na samosatatnou kapitolu.

 

Závěr: Dlahy ano, má to smysl, na noc do 4 let věku mají své opodstatnění a pomůžou zabránit návratu vady.

 

Back to top
Nožky jsou po léčbě PM dobré, nestáčí se. Proč musíme nosit dlažky až do 4 let?Co tak rozhodujícícho se děje kolem 4.roku?

 

Doba nošení ortéz (dlah) je dána empiricky - zkušenostmi. Všeobecně se doba kolem 3. roku věku a později považuje i u jiných vad za "zlomovou" co se radikality léčení týče. Zkrátka je dobré nohu co nejdéle "směrovat" správně a v tom je dlaha zásadní.

 

Back to top
Kdy zhruba (v kterem mesici) nam bude dovoleno sundavat dlahy na vic jak hodinu denne.

 

Nošení dlah je dáno protokolem, první 3 měs. 23 hod denně, poté 16 hod (denní i noční spaní), pak jen na noční spaní. Ale lze to modifikovat podle aktuálního stavu nohy.

 

Back to top
Na jak dlouho když se dítě staví na nožičky ho mohu nechat vyzuté přes den bez dlah.

 

Pokud se dítě staví, dávají se dlahy jen na spaní, můžete i denní spaní.

 

Back to top
Nožky, botky apod.
Může mít vliv velikost nožičky na chůzi? Mám 19 měsíčního chlapečka a stále nechodí.

 

Nemyslím si, že by samotná délka chodidla byla zásadní. Jde spíš o to, zda jsou všechny komponenty nohy vyvinuty a jak je na tom chlapeček svalově.

 

Back to top
Je mi jasné, že tato vada sebou přináši menši chodidlo na postižené nožce. Už jsem s tím smířená, není to nic hrozného. Jen bych chtěla vědět jak velký rozdíl máme očekávat.

 

Po větším výkonu na noze (dorzální/dorzomediální/pantalární uvolnění = operace s drátkama) se chodidlo narovná natolik, že rozdíl je proti zdravé noze minimální a většinou stačí 1 velikost bot. Záleží na dalším vývoji nožky, zda bude ještě operována nebo ne, ale ten rozdíl obvykle dosahuje kolem 1 až 1,5cm. U pacientů neléčených adekvátně (pozdě operovaných, operovaných méně než by bylo třeba,..) ty rozdíly jsou větší, máme pac. kolem 12 let, kde byl rozdíl 3,5 cm a nožka se natáhla na zevním fixátoru. Dnes má rozdíl kolem 0,5cm. Takže i pro "katastrofy" mnohdy existuje řešení.

 

Back to top
Mame PEC jen na jedne nozce, v tuto chvili uz je nemocna nozka o vic jak jeden centimetr mensi. Mam obavu jak to bude do budoucnosti, jestli se bude rozdil mezi chodidly zvetsovat?

 

Rozdíl v délce chodidla je vždycky. Je to dané deformitou. Pokud se podaří deformitu napravit (ať konzervativně, nebo operačně), rozdíl se vyrovná. Nesmí dojít k poškození kostí. Znám i případy, kdy je nožka menší stále, rozdíl může být i 2 velikosti. (Nevím, jestli jsem Vás potěšila, ale je to tak). Na druhou stranu znám dospěláky, kteří chodí bez problémů, rozdíl v nohou je minimální a lýtko docvičili.

 

Back to top
Co soudite o antivaroznich botech firmy SCHEIN? Nevite kde ziskat vic informaci?

 

S botami SCHEIN nemám osobní zkušenost, zatím jsem se s nimi nesetkala, takže bohužel nemohu radit. Ale antivarozní obuv není po Ponsetiho léčení potřeba, protože se nosí dlahy a po operacích je ve většině případů stav korigován, takže bota již není korekční pomůcka. Jsou ale i případy, kdy korekce po operaci nelze plně a ihned, tak se výjmečně používá i antivarozní obuv.

 

Back to top
Ostatní
Může se na noze s PEC opakovat zánět šlach?

 

Opakovat se to bohužel může, i na zdravé noze může být zánět šlach, je pravda, že se naštěstí nestává často. Viroza může být příčinou jak kloubních výpotků, tak výpotků kolem šlach (zánět), ale nemyslím si, že by to bylo v přímé souvislosti s operací nohy. Jednou z příčin zánětu šlach může být jiné "zatěžování" příslušných šlach než u zdravé nožky.

 

Back to top
Jsou pro naše děti s Pes Equinovarus vhodná chodítka. Event. v kolika měsících lze s ním začít?

 

Chodítka nejsou vhodná pro žádné děti. Je to nefyziologický pohyb, na který tělo dítka není ještě připraveno a velká zátěž především na páteř. Já bych ho nedoporučila nikomu, tak to zvažte, zda je to nutné použít.

 

Back to top
Znáte Hamzovu léčebnu? Doporučila byste ji pro dítě s PEC?

 

Léčebnu znám, ale dítě bych tam nedávala. Léčebna je sice specializovaná na vady pohybového aparátu, proslula hlavně díky Perthesově chorobě, ale v dnešní době už je asi mimo trend jakákoli izolace dítěte od kolektivu zdravých dětí i od rodiny. Nemyslím si, že by pobyt něco zásadního vyřešil.

 

Back to top
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jakou souvislost má tato vada se sportem či fyzickou aktivitou. Bude moci syn jednou vlastnit řidičský průkaz?

 

Pravdou je, že léčené nožky jsou někdy osteoporotické (mají nižší kostní hustotu) z důvodu přechodného nezatěžování po operacích. Proto je vyšší riziko zlomeniny. Je jasné, že vrcholoví sportovci z dětí asi nebudou, ale podívejte se na Rosického. Taky měl údajně léčený PEC a kam se dostal. Takže nezoufejte. Rekreační sport je samozřejmě možný a riziko úrazu bych vyjádřila asi jako jen mírně zvýšené vzhledem k zmíněné osteoporoze. Také nevím o tom, že by PEC byl překážkou získání řidičáku. Určitě ne!

 

Back to top
Vykonáva sa ponsetiho metóda niekde v Čechách alebo Slovensku? Aký je Váš názor na ňu?

 

Ponsetiho metoda se dělá třeba u nás na Bulovce od roku 2005, ale jsem si jistá, že na Slovensku najdete také lékaře, kteří ji znají a používají. Nevím, kdo o Vás pečuje v Žilině, ale jistě znáte prim. Popluhára, který je skvělý dětský ortoped. Myslím, že se o tom můžete pobavit s ním a určitě by Vám i poradil, zda máte na Slovensku výrobce Denis-Brownových dlah v Ponsetiho modifikaci. V Čechách je pro nás vyrábí protetika Metis. Použitý typ ortézy je ale závislý na léčebné metodě, jak už jsem psala.

 

Back to top
Nevíte zda zdravotní pojišťovny (nebo alespoň některá) přispívá dětem s touto vadou na boty.

 

Na ortopedické vady nohou (nejen PEC) lze předepsat ortop. obuv a zdravotní pojišťovny ji musí schválit. Nejsem si ale jistá, jak často má dítě s ortopedickou vadou na takové boty "nárok" (tuším že 2xročně) Nutno ale říci, že na běžnou obuv pojišťovny nepřispívají a je velmi individuální potřeba zdravotní obuvi u dětí po léčení PEC. Ne zdaleka všichni ji potřebují

 

Back to top
A jeste jsem se chtela zeptat na Vojtovu metodu, ma pri equinech smysl nebo ne?

 

Vojtova metoda - kontroverzní věc. Nepochybně úžasná věc pro spastické děti a svalové dysbalance (stavy dané centrálním nervovým systémem). Ale u PEC jde o kombinaci deformity kosti (talu) a tuhých vazů. Možnost ovlivnění je snad u neurogenních PEC. Indikace je třeba vždy pečlivě zvážit, Vojtovou metodou se nemusí dětem vždy prospět.

 

Back to top
Vysvětlení lékařských pojmů
Dotaz na objasnění významu:...postavení nožek je plantigrádní... a ještě interval naviculare - med. maleolus je normálně hmatný.

 

Plantigrádní postavení znamená, že noha došlápne celou ploskou na podlahu (tedy normální postavení). Interval naviculare-med. maleolus je důležitý prognosticky, pokud je normálně hmatný, znamená to, že vada bývá dobře korigovatelná a mezi těmi dvěma věcmi není patologický pruh vaziva, který by je spojoval těsně k sobě a tím udržoval špatné postavení nohy. Hmatný interval je velmi dobrá zpráva.

 

Back to top
Co znamená kavozní?

 

Kavozní je termín pro nohu vyklenutou (pes cavus), tj. asi v polovině plosky je větší obouček než je u nohy normální. To občas po léčení PEC vídáme.

 

Back to top
Dle zprávy máme nosit DB dlahy jen na denní a noční spaní. Není to brzy? (5 měsíců)

 

Nošení dlahy se opravdu řídí vývojem a aktivitou dítěte, pokud jsou zachovány předchozí režimy v souladu s protokolem léčení. Dlahy by neměly dítě omezovat v běžné denní aktivitě a pokud Vaše Eliška už leze, tak se jí poleze líp bez nich. Samozřejmě to taky závisí i na tvaru nožky, ale asi je vše v pořádku. Tím, že děti začnou nohy používat jako stojné a opírají se o ně, se dál nožky tvarují v tom spárvném směru. Takže se nemusíte bát, že by kvůli menšímu času nošení dlah došlo dřív k recidivě.

 

Back to top
Co to znamená pojem pes cavus. Prý je přední část nožky horší a že nás čeká ve 3letech operace .

 

Pes cavus jsem vysvětlovala před pár dotazy, jde o nohu vyklenutou, která někdy po léčení PEC bývá. Operace kolem 3. roku věku se týkají úpravy tzv. zbytkové deformity, u vás je to přednoží. Většinou se to řeší přesunem šlachy jednoho svalu z vnitřní strany nohy na vnější a za další 2-3 roky zase zpět. Není to operace s drátky, ale někdy se k tomuto výkonu přidává i drobná operace kostní, to záleží na situaci a pak tam 1 drátek být může. Po operaci bývá zase na 6 týdnů sádra.

 

Back to top
Co přesně znamená dynamická addukční deformita přednoží?

 

Addukční dynamická deformita znamená, že prsty a záprstní kosti jsou stočeny dovnitř, ale lze to manuálně vyrovnat. Transpozicí se taková deformita řeší, enukleace cuboidea znamená, že se zmenší jedna z kostiček na zevní straně nohy, aby se zlepšil efekt korekce. Za cca 2-3 roky, jak nožka povyroste, se šlacha zase vrací zpět na původní místo.

 

Back to top
Způsoby léčení
Chci se zeptat na jiný zpusob léčeni, konkrétně bandážování. Nám pomohlo, ale dcerka u toho hodně plakala

Bandážování je samozřejmě také způsob léčení PEC, hodí se hlavně pro dobře korigovatelné nožky, v Brně ho kolegové používají s oblibou. Jak už jsem psala na začátku našich hovorů, metod léčby je opravdu spousta. Je to na preferenci každého lékaře, kterou metodu zvolí, se kterou má dobré zkušenosti a kterou hlavně umí. Všechny vedou ke stejnému cíli.. U nás jsme začali používat Ponsetiho metodu v roce 2005, když jsme se s ní blíž seznámili na kongresech a kurzech a zdá se nám, že je zatím z těch stávajících způsobů nejvhodnější, proto jsme u ní zůstali.

Back to top
Ve dvou mes.jsme měli sadru na 14dni, kterou nam davali pod narkózou, nevite proč?

K tomu sádrování v narkoze. Je to poněkud neobvyklé, všeobecně se doporučuje nakládat korekční sádry bez narkozy, protože reakce dítěte je tím jediným správným měřítkem míry manipulace. V narkoze dítě nic nebolí a je zde nebezpečí radikální korekce za cenu ohrožení cévního zásobení nožky. Na druhou stranu, korekce lze dosáhnout snáz. My narokozu k sádrování nepoužíváme.

Back to top
Jak a podle ceho se posuzuje zda je nozka v poradku nebo ne?

Posuzujeme to podle stoje v klidu i při chůzi. Chodidlo by mělo celé ležet na podložce a patička při pohledu ze zadu směřovat mírně na zevní stranu nožky. Ale je pravda, že v 1,5 roce je chůze ještě nestabilní, lepší bývá v botách. Při počínajícím zkratu Achillovky děti nedošlapují patou na zem, někdy prolamují kolínka dozadu, když sedí s nataženými kolínky, tak nejde nožka převést do pravého úhlu k bérci. Dál se díváme na přední část nožky, pokud směřuje dovnitř, tak zkoušíme, zda se dá nožka rukou vrátit do správné polohy. U PEC převažuje aktivita struktur na vnitřní straně nohy, jsou zde silnější vazy i tah svalů je mohutnější, proto se dočasně přesnují operačně na zevní sranu nohy.

Back to top
Máme od vás předepsané botky (snowboard). Doufáme, že nám pomohou. Myslíte, že nové naložení sáder může předejít recidivě?

Doufám, že dlahy fungují a trochu nám pomohou nožky spravit. S tou operací to je tak. Samozřejmě to lze operačně vyřešit, ale je taky pravda, že pokud by to šlo ještě "opravit" méně bolestnou cestou, tak proč to nezkusit. Další sérií sádrování nelze nic pokazit, jen tím lze získat, takový je můj názor. Tak proč jen čekat, až se nohy zhorší natolik, že se budou muset operovat? Někteří lékaři mají trochu radikálnější v přístupu k operacím, já jsem spíš konzervativnější typ, co jde, zkusím řešit bez operace, až nevidím jiné východisko, tak se kloním k operaci také.  

Back to top
Můžete uvést přibližné číslo, kolik dětí s PEC se v současné době na Bulovce léčí?

Nemám přesný přehled o všech léčených dětech, nevím, zda máte na mysli úplně všechny děti se všemi diagnózami, nebo jde o děti s PEC. Pokud by Vás zajímalo číslo dětí s PEC, tak jsme s na Bulovce dávali dohromady hodnocení léčení Ponsetiho metodou nás od roku 2005. Za 3 roky máme 133 léčených nožek a výrazně se zlepšují výsledky v posledních letech. Blížíme se světově publikovaným procentům recidiv a to nás samozřejmě těší. Článek včetně statistického zpracování by měl vyjít ještě do konce roku. Jinak co se týká celkovho počtu dětí, tak třeba naší ambulancí denně projde 30-50 dětí, tj. cca 150-200 za týden dá se říct, že každý týden přijímáme minimálně jedno dítko s PEC.

Back to top
Chtěla jsem se proto zeptat,do jaké míry se ztotožňujete s jednotlivými body a doporučeními Ponsetiho metody? Důvěřujete metodě úplně?

Ponsetiho metodě věříme, žádné body neměníme, krom jednoho - tenotomii děláme v celkové a ne v lokální anestezii. Jinak máme protokol zcela stejný a jsme rádi, že se nám to daří. Na začátku jsme měli potíže s dlahami, které se vyřešili, také jsme asi sběhlejší a vytrénovanější v manipulacích a sádrování. Je pravda, že od doby, co jsme metodu začali používat, tak operujeme velmi málo dětí. Ale bohužel, stále se děti k operaci najdou, většinou jsou to děti z pracovišť, kde metodu ještě nepřijali a výsledek sádrování není ideální.

Back to top
Názory lékařů se různí. Je lepší operovat menší dítko nebo čekat do 3 let? Každý lékař doporučuje něco jineho. Někdo cvičit, jiný necvičit.

To je těžké, co je lepší. Je to idnividuální, každá noha a každé dítě jsou jiné, nejde na všechny použít univerzální protokol. Je sice dán nějaký "ideální" postup léčení, ale nelze to tak dělat vždy. Musíme se řídit tím, jak nožka reaguje od začátku léčby, jak vypadala původně, jaká je spolupráce s rodiči. Cvičení je dobrá věc, jak jsem už napsala.

Back to top
Zajímalo bymě jestli je lepší cvičit třeba 10x denně pět minut nebo 2x za den půl hodiny?

Cvičení je asi lepší vícekrát a kratší dobu, pro Vás i mimi.

Back to top
Synovi je 1,5 roku, ale lékař již mluví o operaci ve 3 letech. Chtěla bych znát váš názor. Patičku má v dobré poloze, ale příde mi že prstíky stáčí někdy dovnitř.

 To se asi jedná o onu dynamickou addukci přednoží, která se řeší transpozicí jedné šlachy, cca ve věku 3 let.Do té doby by bylo dobré nosit na spaní dlahy, třeba operace nebude vůbec třeba. Záleží na tom, jak noha celkově vypadá - postavení paty je přitom nejdůležitější. Pokud chcete, zastavte se na Bulovce, můžeme se na to podívat .

Back to top
Recidiva
Minulý rok synovi (4) přehazovali šlachu na obou noháích, máme dlahy, ale 1 operovaná noha se začíná opět stáčet. Co nás čeká?

 

Znovu stáčení nožky je bohužel možné i po operaci s přenosem šlachy. Záleží ale na tom, ve které úrovni se noha začíná stáčet zpět. Pokud je to stejné, jako před přenosem šlachy, je možné po jejím navrácení udělat výkon na kostech nohy a nožku srovnat, ale všeobecně se tento výkon dělá u dětí kolem 5. roku, v některých případech lze i dříve

 

Back to top
Lékař uvažuje o operaci kolem roku dítěte - dorz uvolnění, nebo rozšířené dorz. uvolnění. Je nějaká alternativa k operaci?

 

Pokud se vada vrací, je lépe ji operovat, z důvodů, které jsem už zodpověděla nedávno. Zajístí se tak lepší podmínky pro tvarový vývoj kostí. Alternativa existuje vždy - neoperovat. Ale asi z toho nebude dobrý výsledek. Chápu, že je těžké se s tím smířit po veškerém úsilí, ale operace bude asi lepší řešení.

 

Back to top
Když dítě bude mít nožky ve 3,4,5 letech v pořádku-může např. v 6, 8letech dojít k obratu zpět-tedy recidivě:-( a jak to pak tedy ovlivnit, aby nedošlo?

 

Pokud jsou nožky od 3 let prakticky v pořádku, je riziko recidivy minimální.

 

Back to top
Do kolika let se PEC "vyvíjí". Slyšela jsem, že do té doby, dokud noha roste. Je to tak?

 

Tak to je, děti jsou sledovány do dospělosti, tak jako u jiných vrozených vad (dysplazie kyčlí) Dokud se neuzavřou růstové chrupavky, je jakákoli změna teoreticky možná. Takže dokud noha roste, může se tvarově měnit. Ale nejpodstatnější změny se dějí v ranném dětství (do 6 let).

 

Back to top
Holčička při sedu vtáčí chodidla dovnitř, není to známka recidivy?

 

Těžko se dá posoudit podle sedu, že se vada dceři vrací. Když si sednete do sedu třeba Vy, taky jsou chodidla vtočena dovnitř. Navíc, pokud Vás váš lékař, určitě nic neponechá náhodě a určitě by včas recidivu vady odhalila doporučil, jak to řešit. Jisté je, že pokud se dlahy nosí na noc aspoň do 3 let věku, tak je pravděpodobnost recidivy malá, pokud byly nožky dobře korigovány před nasazením dlah. Takže nezoufejte, občasné stočení nožek nemusí nic znamenat. Uvidíte, jak se noha bude formovat při stoji a chůzi, to je rozhodující.

 

Back to top