Přihlašte se pro vkládání článků, fotogalerií a vstup do diskuse.
Log in

Diagnóza v těhotenství

Vadu lze zjistit již při ultrazvukovém vyšetření plodu a to ve stáří čtrnácti týdnů. Pokud je vada zjištěna takto časně, nemusí se nutně jednat o equinovary rigidního typu.


Těhotenský ultrazvuk

Ultrazvuk, UZ nebo SONO je neinvazivní, naprosto bezbolestná zobrazovací metoda. Je neškodná pro matku i dítě. Umožňuje lékaři sledovat a hodnotit průběh těhotenství.

Kdy se provádí

Ultrazvuk se v průběhu těhotenství provádí hned několikrát (nejméně 3 až 4krát) . Poprvé obvykle mezi 4. až 8. týdnem. Toto vyšetření slouží k potvrzení těhotenství a určení jeho stáří. Druhé vyšetření, zaměřené na sledování vývojových vad, se provádí ve 12. týdnu. Další následuje přibližně ve 28. a 32. týdnu těhotenství. Krátce před porodem může porodník vyšetřovat maminku ultrazvukem i opakovaně.

Jaký je princip

Ultrazvuk je zvukové vlnění vysoko nad hranicí slyšitelnosti lidským uchem. Jeho vlny pronikají hmotou. Na rozhraní dvou částí s odlišnými vlastnostmi dochází k odražení části vln a jejich návratu zpět směrem ke zdroji. Zbylé vlny pokračují hmotou dál, dokud nedosáhnou dalšího rozhraní, kde se opět jejich část odrazí. Sonda lékařského ultrazvukového přístroje přiložená na břicho těhotné vysílá do jejího těla UZ vlny. Ty se po dosažení hranice orgánů plodu částečně odrazí a vrací zpět k sondě. Přístroj tyto odražené vlny a jejich časové zpoždění zpracuje do výsledného černobílého obrazu na monitoru.

Co ukáže

Orgány lidského těla mají různou echogenitu. To znamená, že odlišně odrážejí ultrazvukové vlny. Díky tomu se na obrazovce zobrazí jejich hranice i struktura. Ultrazvukové vyšetření na začátku těhotenství ukáže uhnízděné oplozené vajíčko a vyvíjející se embryo. V pokročilé fázi těhotenství obvykle nezobrazí celé tělíčko plodu. Při natáčení sondy jsou vidět jen jeho jednotlivé části. Obvykle je zřetelně vidět hlava a končetiny. Zobrazené části je možno měřit a posuzovat jejich strukturu a vývoj. Postavení plodu, odhad množství plodové vody a stav krevního zásobení placenty a pupečníku vypovídají o tom, zda plod správně prospívá. Interpretace nálezu vyžaduje značnou zkušenost. Laikovi připomíná ultrazvukový obraz jen bílé šmouhy na obrazovce. Ultrazvukové vyšetření je bezpečné. Nebyl prokázán žádný nežádoucí vliv na těhotnou ani plod.

Pozn.: Ultrazvuk je velmi jednoduché a dostupné vyšetření. Přístroji jsou vybaveny všechny nemocnice i celá řada soukromých ordinací a ambulancí. Po objednání se na vyšetření čeká v závislosti na provozu pracoviště nanejvýš několik dní.  

Obrázek PEC z UZ  29.tt
09

Obrázek PEC z UZ 20.tt
13