Přihlašte se pro vkládání článků, fotogalerií a vstup do diskuse.
Log in

Genetika

Pes equinovarus congenitus je polygenní vadou, což znamená, že se musí sejít více faktorů, jenž vznik vady zapříčiní, neboť vada jako taková není vázána na jeden určitý gen.

Všeobecné riziko PEC je pro celou populaci stejné. To v praxi znamená, že i geneticky nezatížený pár může mít potomka s PEC. Existuje zde totiž „všeobecné riziko“ toho, že se sejdou náhodné okolnosti, které vznik vady umožní.

Pro děti, u kterých se v rodině PEC nevyskytuje, vychází riziko s incidence vady 1 : 350 až 750 živě narozených dětí, takže cca 0,001 % až 0,002 %.

Riziko pro příbuzné prvního stupně (tedy vztah rodiče/děti  nebo sourozenec/sourozenec) je zhruba 3 %. Riziko ve 2. stupni příbuznosti (teta, strýc, prarodiče) je 0,5 % a ve 3. stupni (bratranci, sestřenice) je to 0,2 %.

Pokud se geneticky nezatíženým rodičům narodí dítě s PEC, je tedy riziko pro dalšího potomka 3 %.

Pokud mají oba rodiče PEC, pak je riziko pro další dítě v rodině zvýšeno na cca 10-15%.

V případě narození syna je všeobecné riziko PEC dvakrát vyšší  než u děvčat. Přibližně u jedné poloviny postižených jedinců se vyskytuje vada na obou končetinách.

 

 08