Typy PEC

  • Print


a/ Polohové PEC

Polohové PEC lze poměrně snadno korigovat manipulací, není zde totiž nijak výrazně zkrácena Achillova šlacha. Polohové equinovary lze velmi dobře léčit sádrováním a vhodným cvičením.

b/ Rigidní PEC

Rigidní typ je opravdu tuhá a špatně tvarovatelná noha, kde je výrazně zkrácena Achillova šlacha a zejména struktury na vnitřní straně nohy.

Rigidní equinovary často vyžadují nejen sádrování, ale i operační léčbu spočívající v protnutí Achillovy šlachy a  dalších tuhých vazivových spojů, které nohu udržují v patologickém postavení, případně další operační výkony a to za podmínek nedostatečné korekce, či recidivy.

c/ Ostatní typy PEC 

Léčení u těchto typů vad je v drtivé většině velice náročné a často vyžaduje rozsáhlé operační výkony. Tyto typy mají sklon k časté recidivě.

04 05