Přihlašte se pro vkládání článků, fotogalerií a vstup do diskuse.
Log in

Vznik vady

 

Příčina vzniku této vrozené vady není dosud zcela jasná. Zřejmě se jedná o výsledek abnormálního vývoje svalů, šlach a kostí během nitroděložního vývoje.

Nejstarším vysvětlením je mechanistická teorie, která předpokládá těsnější intrauterinní poměry. Tato teorie snad vysvětluje benigní polohové vady, ale ne pravý rigidní PEC.

Někteří autoři se domnívají, že základní příčinou je deformovaný tvar a vadné postavení talu, tedy že primární je kostní deformita. Jiné teorie naopak považují za primární abnormality „měkkých tkání“, které pak způsobují sekundární kostní změny.

Přijatelným vysvětlením může být i teorie o retrahující se fibromatóze na vnitřní straně nohy.

Podle teorie cévních abnormalit dochází v důsledku poruchy cévního zásobení kostí nohy, zejména talu, k „narůstání“ nohy do deformity. Cévní poruchy se mohou vyskytovat i v oblasti svalstva předního kompartmentu bérce. Deformita tak může být výsledkem ischemicky podmíněné svalové nerovnováhy.

Mezi další uvažované faktory se řadí neurogenně podmíněná svalová dysbalance, přičemž postižení může být na kterékoli úrovni a na různém podkladě. Nervové buňky v předních rozích míšních může poškodit např. virová intrauterinní infekce během embryonální fáze vývoje plodu (Enterovirus). Také amniocentéza provedená v časnějších fázích prvního trimestru může být spojována s vyšším výskytem ortopedických vad nohy včetně PEC. Vysvětluje se to omezením pohybu plodu v klíčové fázi nejbouřlivějšího růstu a vývoje nohy.

Ke vzniku vady dochází již v prvním trimestru těhotenství (a to, jde-li o rigidní typ), někdy mezi čtvrtým a devátým týdnem vývoje plodu. U polohové deformity nelze dobu vzniku přesně stanovit, může totiž vzniknout v jakékoli ze tří fází těhotenství.

 a/ Vznik polohového typu

Polohový equinovarus může zapříčinit celá řada faktorů. Nejčastěji se jedná o nedostatek prostoru v děloze, další z prokázaných příčin je tzv. oligohydramion (malé množství plodové vody v těhotenství). Dále mohou být příčinou i vrozené malformace dělohy, myomy atp.

b/ Vznik rigidního typu

Rigidní typ vzniká někdy mezi čtvrtým a devátým týdnem gravidity. Nejčastější příčinou rigidních PEC jsou genetické faktory, působení škodlivin během těhotenství, neuromotorické postižení dolních končetin, anomálie cév a svalů, primární porucha zárodečného mezenchymu.