Přihlašte se pro vkládání článků, fotogalerií a vstup do diskuse.
Log in

Děkujeme za podporu a sponzorství

Achilleus, z.s. se při své činnosti neobejde bez dárců a sponzorů. Stálým problémem naší neziskové organizace je její financování. Veškeré náklady na projekty spolku hradíme z přijatých členských poplatků a sponzorských darů. Aby naše současné i budoucí projekty mohly být kvalitně zpracovány a zrealizovány, je třeba mít dobré finanční zázemí.

Ať už jde o jednotlivce nebo firmy, každé podpory si velmi vážíme. Uděláme vše proto, abyste zjistili, že podpořit naše aktivity má smysl.

Jak můžeme pomoci?

Sponzoři spolku

                                              

Jak můžeme pomoci?

  • Vážíme si každého, kdo podpoří naši činnost. Děkujeme.
  • číslo účtu:  2200571587/2010 Věnováním sponzorských darů spolku Achilleus, z.s. máte možnost o hodnotu
    svých darů snížit základ daně, podle ust. § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu.

Možnosti pomoci:

  1. Dlouhodobý sponzoring spolku
  2. Sponzorský dar bez udání určení – o využití rozhodne spolek dle aktuálních potřeb
  3. Sponzorský dar na daný projekt
  4. Finanční příspěvek
  5. Podpořte nás nakupováním na internetu

Co nabízíme:

Vedle radosti a uspokojení, které Vám přinese podíl na pomoci dětem získat šanci na plnohodnotný život bez většího omezení, budou pro Vás neopomenutelnou součástí výhod i daňové odpisy, které v rámci sponzorské spolupráce získáte.

Dále můžeme nabídnout:

-          umístění loga na tiskoviny a materiály spolku po dobu spolupráce

-          umístění loga na pozvánky akcí pořádaných spolkem po dobu spolupráce

-          umístění loga a aktivního odkazu na naše webové stránky po dobu spolupráce

-          propagace vaší společnosti formou vlastních letáků společnosti a reklamních předmětů pro členy sdružení a ostatní veřejnost po dobu spolupráce

-          přístup na akce pořádané sdružením po dobu spolupráce

Velmi stojíme o to, abyste se spolu s námi do tohoto projektu zapojili a pomohli tak nemalému počtu dětí vyrůst a překonat tuto vrozenou vadu bez větších následků.

 

Dlouhodobý sponzoring

Hledáme partnera, jenž nám pomůže vnést jistotu do naší práce. Cílem dlouhodobého sponzoringu je zabezpečení finančních prostředků na provoz spolku, poradenskou činnost, propagaci spolku případně zabezpečení doplňkových finančních prostředků na jednotlivé projekty spolku. V dnešní době je provoz spolku zabezpečován převážně ze soukromých zdrojů jednotlivých aktivních členů. Tento stav je s obrovským nárůstem zájmu o aktivity spolku dlouhodobě neudržitelný.

JAK NA TO?

Kontaktujte prosím předsedu spolku viz. KONTAKT

Viz 2)

Sponzorský dar bez udání určení

Vámi poskytnuté prostředky budou využity dle aktuálních potřeb spolku.

JAK NA TO?

Kontaktujte prosím předsedu spolku viz. KONTAKT

 

Sponzorský dar na daný projekt

Vámi poskytnuté prostředky budou využity na projekt dle vaší volby v souladu se všemi předem sjednanými pravidly.

V současné době se pracuje na následujících projektech:

-          poradenská činnost a podpora pro rodiče dítěte s PEC

-          pořádání setkání rodin s diagnózou PEC se zabezpečením účasti odborné obce

-          propagace spolku na veřejnosti

-          příprava tiskových materiálů pro laickou i odbornou veřejnost včetně tisku

-          distribuce těchto materiálů

-          zabezpečení materiálu a pomůcek pro sklad projektu Daruj dlahu

-          zřízení občanské poradny

-          zřízení pobočky na Moravě

-          iniciace lepšího vzdělávání odborné veřejnosti

-          podpora zahraniční stáže našich ortopedů v Iowě

-          vytvoření nového informačního webu o bezoperační léčbě

 

Finanční příspěvek

Příspěvky můžete posílat na účet č. 2200571587/2010  vedený u Fio Banky a.s., V Celnici 1028/10, 227 21 Praha 1

 

Podpořte nás nakupováním na internetu

Můžete nakupovat z pohodlí svého domova a přitom pomáhat. A nebude vás to stát NIC navíc.

Připojili jsme se k projektu GIVT, jež umožňuje přímou podporu neziskových organizací. Stačí nakupovat prostřednictvím portálu GIVT, kde si nás zvolíte jako projekt, jemuž chcete přispět. Vy si nakoupíte a my získáme jistou část z vašeho nákupu.

 

Sponzoři spolku

2017
KLADNO - Za podpory města  logo beresnev 2PFBRnadace agrofert logoMestoLibusin

V roce 2017 obdržel spolek Achilleus podporu od Statutárního města Kladna na provoz sídla spolku a na provoz Půjčovny dlah. Děkujeme!

Dalším sponzorem je také Město Libušín, kterému patří velké díky za již pravidelné sponzorování našich celorepublikových srazů.

Děkujeme také Patriku Bémovi a Petře Vykydalové a Agentuře For Dreams. Díky jejich Prague Barefoot Runu 2017 jsme obdrželi sponzorský dar, za nějž jsme mohli doplnit Půjčovnu dlah o potřebné tyče a opravné sady na tyče k John-Mitchellovým dlahám. Skvělou zprávou je, že letošním během byla započata dlouhodobá spolupráce.

Obrovské díky patří také společnosti Beresnev design. Díky jejich sponzorskému daru můžeme v r. 2018 zahájit realizaci plánovaných projektů, které jsou zatím překvapením.

Spolku Achilleus se také dostalo podpory od Nadace Agrofert. Velice si této podpory vážíme a děkujeme.

Všem sponzorům patří obrovské díky. 

 

2016

Řízení letového provozu ČR, s.p.
Velice děkujeme za sponzorský dar na nákup vhodných protetických a rehabilitačních pomůcek.
Nakoupené protetické pomůcky rozšíří výpůjční kapacity skladu a pomohou tak překlenout období bez vhodné pomůcky více dětem.

Město Libušín 
Velice děkujeme městu za finanční dar.

2015          

METIS, s.r.o. Velice děkujeme firmě za dar v podobě protetických pomůcek na rozšíření kapacity výpůjčního skladu. Darované pomůcky poslouží dalším dětem jak v České republice tak v rámci projektu Sbírka pro Ugandu dětem v Africe.