Přihlašte se pro vkládání článků, fotogalerií a vstup do diskuse.
Log in

Zápis z náhradní členské schůze VI/2012

Zápis z náhradní členské schůze občanského sdružení
Achilleus, IČO 26563525

 

Dne 25.7.2012 proběhla náhradní schůze občanského sdružení Achilleus, kterou svolal předseda výboru o.s. Stanislava Bašatová.

 

Řádná schůze konaná dne 19.5. 2012 nebyla usnášení schopná. Dle stanov občanského sdružení je náhradní členská schůze usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

Prezence: Alena Břízová, Stanislava Bašatová, Monika Maturová

Program schůze:

  1. Zahájení, prezentace a seznámeníprogramem.
  2. Návrh a volba nového předsedy a členského výboru
  3. Výkaz hospodaření
  4. Oživení a úprava webových stránek OS Achilleus
  5. Usnesení

1. Zahájení, prezentace a seznámeníprogramem.

Po zahájení, prezentaci a seznámení se přešlo k volbě nového předsedy a členského výboru.

2. Volba výboru

Členové sdružení přistoupily k volbě výboru a předsedy.

Předseda:
Alena Břízová, Husova 260, Mladá Boleslav

Člen výboru:
Stanislava Bašatová, Důl Jan 838, Libušín

Člen výboru:
Monika Maturová, 17. listopadu 1383, Mladá Boleslav

3. Výkaz hospodaření

Předloženy výpis z účtu za období od 1.1.2010 – 1.5.2012. Souhrn a přehled příjmů a výdajů. Seznam uhrazených členských poplatků a seznam dlužníků.

4. Oživení a úprava webových stránek občanského sdružení Achilleus

Návrh na úpravy webových stránek od fy David Kopecký. Celkově jinak fungující web, oživení bazaru, diskuze, dotazů. Odsouhlasení výdajů za úpravu web. Stránek ve výši 12000,- vč. DPH.

5. Usnesení

Tato schůze byla usnášení schopná (viz. stanovy o.s. a prezenční listina podpisů.)

V Praze dne 25.7.2012