Přihlašte se pro vkládání článků, fotogalerií a vstup do diskuse.
Log in

Členská schůze

Termín řádné členské schůze a termín náhradní členské schůze

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.je nutné do konce roku 2015 upravit stávající stanovy a změnit statut občanského sdružení na spolek. Současně je dle nových stanov nutné znovu zvolit orgány spolku.
Tímto vyhlašuji termín řádné členské schůze na 23.9 2015 v restauraci U Zlatého selátka, Štefánikova 207, Kladno od 16:00 hod. Účast je nutné potvrdit na emailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program řádné členské schůze: 
1) schválení nových stanov dle zákona č. 89/2012 Sb. 
2) volba statutárních orgánů 

V případě, že se nesejde usnášení schopná členská schůze vyhlašuji náhradní termín 2. října v restauraci U Zlatého selátka, Štefánikova 207, Kladno od 16:00 hod. Účast je nutné potvrdit na emailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Program náhradní členské schůze: 
1) schválení nových stanov dle zákona č. 89/2012 Sb. 
2) volba statutárních orgánů

 

Stanislava Bašatová
Předseda o.s. Achilleus